Vertikalni čelični ram

 • profil cevi ø 48,3 x 2,7 mm, vruće duboko glvanizovana
 • jedan od najvažnijih elemenata skelskog seta
 • ima držače za dijagonale i pin da se stavi drveni parapet
 • dostupne su različite veličine ramova

Aluminijumski vertikalni ram

 • aluminijumski ramovi su napravljeni od 48,3mm aluminijumske cevi, 4mm debljine
 • ima držače za dijagonale i pin da se stavi drveni parapet
 • dostupne su različite veličine ramova

Čelični bočni ram

 • čelična cev profila ø 48,3 x 2,7 mm, vruće-duboko galvanizovana
 • ima držače za ograde i pin da se stavi drveni parapet
 • koristi se kao premosnica za zidna ispupčenja

Aluminijumski vertikalni ram

 • čelična cev profila ø 48,3 x 2,7 mm, vruće-duboko galvanizovana
 • omogućava pešački prolaz ispod skele i pruža zaštitu tokom montaže