Čeoni drveni parapet

  • izrađen od drveta smrke
  • završno sa čeličnim priključcima na oba kraja
  • postavlja se sa bočne strane rama
  • sprečava da manji delovi padnu sa skele

Drveni parapet

  • izrađen od drveta smrke
  • završno sa čeličnim priključcima na oba kraja
  • postavlja se horizontalno na skelu
  • sprečava da manji delovi padnu sa skele