Dijagonale

Dijagonala sa klinom

 • čelična cev profila ø 48,3 x 2,0 mm, vruće-duboko galvanizovana
 • koristi se za ojačavanja skele
 • dužina dijagonale odgovara dužini i visini skele

Dijagonala sa spojnicom

 • čelična cev profila ø 48,3 x 2,0 mm, vruće-duboko galvanizovana
 • koristi se za ojačavanja skele
 • dužina dijagonale odgovara dužini i visini skele

Čelična ograda

Čelična ograda

 • Izrađena je od čelične cevi od 38 x 1,8 mm, vruće duboko galvanizovane
 • služi za horizontalnu zaštitu
 • da bi ste povezali zaštitne ograde sa ramom potreban vam je samo čekić

Dupla aluminijumska ograda

 • napravljena od aluminijuma
 • služi za horizontalnu zaštitu

Čeona ograda

 • napravljena od čelika
 • služi kao bočna zaštita, zatvara bočnu stranu skele