Nastavak mosta za prolaz

  • koristi se da se spoje dva mosta za prolaz

Aluminjumski mostovi za prolaz

  • cev profila 48.3 x 4.0 mm
  • moguće produženje mosta sa tenzijskom spojnicom
  • koristi se za izvođenje obilaznice krovnih konstrukcija..
  • dužine: 8.20m; 7,20m; 6,20m; 5,20m; 4.20 m; 3,20m

Čelični mostovi za prolaz

  • cev profila 48.3 x 4.0 mm
  • moguće produženje mosta sa tenzijskom spojnicom
  • koristi se za izvođenje obilaznice krovnih konstrukcija..
  • dužine: 5,20m , 6,20m