Završna ograda

Završna ograda 1m

 • napravljena od čelika ili aluminijuma, vruće-duboko galvanizovanog
 • omogućuje montiranje zaštitnih ograda na najvišoj nivou

Završna ograda 2m

 • napravljena od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
 • omogućuje montiranje više zaštitnih ograda na najvišoj nivou

Spojnica za ogradu sa vijkom

 • napravljen od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
 • omogućuje montiranje više ograda unutar rama

Ram tip L

Ram tip L 2m

 • napravljen od čelika, vruće-duboko galvanizovanog
 • omogućuje montiranje više zaštitnih ograda na najvišem nivou

Ram tip L 1m

 • napravljen od čelika ili aluminijuma
 • omogućava montiranje ograda na najvišem nivou skele
 • štiti podove od odvajanja

Završni ram

Završni ram (gornji)

 • napravljen od čelika ili aluminijuma
 • ima pin za montiranje drvenog parapeta
 • postavlja se na najvišem nivou, sa lica skele dozvoljava montažu ograde