Čeoni drveni parapet

  • postavlja se sa bočne strane rama
  • sprečava da manji delovi padnu sa skele

Drveni parapet

  • postavlja se sa horizontalne strane skele
  • sprečava da manji delovi padnu sa skele