Čelične konzole U

  • dužine: 0.39 m i 0.73 m
  • napravljena od cevi 48.3 x 2.7 mm

Čelične konzole O

  • dužine: 0.39 m i 0.73 m
  • napravljena od cevi 48.3 x 2.7 mm