O-prečka/ograda dupla

  • ojačana dužinom 1.09m; 1.40
  • dupla sa dužinama od 1.57 m; 2,07m; 2,57m; 3,07m
  • napravljena od cevi 48.3 x 2.7 mm

O-prečka/ograda

  • dužine: 0,73m; 1,09m; 1,40m; 1,57m; 2,07m; 2,57m; 3,07m
  • napravljena od cevi 48.3 x 2.7 mm

U-prečka/ograda